Astala Lehtola Mantila Oy

Elokuvien ja TV-sarjojen sisältöjen kehittämispalvelu

Auli Mantila, Juha Lehtola and Erkki Astala

Sano mitä sanot, me autamme

Uskomme siihen, mikä sisällössä on tekijöille arvokkainta, innostavinta ja ominta. Teemme työtä yhdessä käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan kanssa, yhteisesti määritellyin tavoittein.

Mikä tekijöitä alun perin aiheessa tai tarinassa innostaa? Mitä mielikuvia ja tahtotiloja kullakin siihen liittyy? Tarpeen tullen sovitamme yhteisen suunnan, johon kaikki sitoutuvat. Määrätietoinen, asiantuntemuksella ohjattu prosessi edistää luovaa työtä sekä pitemmälle että joutuisammin.

Uskomme dialogin voimaan

Hankkeelle valitaan asiakasta kuunnellen oikea kehittäjä, joka ymmärtää ja osaa määritellä teoksen ja kirjoittajan ominaislaadun. Hankkeen arviointiin osallistuu aina myös toinen asiantuntijoistamme.

Kehittäjä kysyy, kommentoi ja ehdottaa sisältöjä teoksen yhteisesti määritellystä ytimestä käsin. Paneudumme siihen, miten käsikirjoitus rakentuu, ja miten sen henkilöt, jännitteet ja käänteet rakentavat toisiaan. Työvaiheen aikana kirjoittaja voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kehittäjään, jos tuntee olevansa lukossa tai umpikujassa. Tie avaamiseen etsitään yhdessä.

Palvelumme

Palvelumme perustana on yhteensä 100 vuoden kokemus elokuva-alalla, laaja kulttuurin tuntemus ja ajantasainen tieto elokuva- ja tv-alalla vallitsevasta tilanteesta.

Palvelumme ovat luottamuksellisia, ja niistä kirjoitetaan aina sopimus, jossa vaitiolon ehdot on sitovasti määritelty.

Palveluiden työsuunnitelmat ja aikataulut määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Työn edistymistä seurataan ja avustetaan sovitusti.

Palvelumme ovat kaikille avoimia, eli emme rajaa yhteydenottoja.

Esimerkkejä

Arvio suunnitellun hankkeen pohja-aineistosta. Vastaamme kysymykseen, millainen elokuva/sarja tästä kannattaisi tehdä - tai kannattaisiko? Jatkotoimenpiteet ovat asiakkaan harkinnan varassa.

Arvio ja kehittämissuunnitelma elokuvakäsikirjoituksesta.

Arvio ja kehittämissuunnitelma TV-sarjan 2 ensimmäisen osan käsikirjoituksista ja muiden osien treatmenteista / synopsiksista.

Arvio, dramaturginen lukuharjoitus ja kehittämissuunnitelma tv-sarjasta. Lukuharjoitus toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan valitsemin näyttelijöin.

Tarina/henkilö/konsepti-työpaja. Asiakas valitsee työpajan ensisijaisen aiheen omien tarpeittensa mukaan. Työpajan voi toteuttaa käsikirjoittamisen/projektin missä tahansa vaiheessa.

Writers’ Room -työpaja. Myös tämä työpaja muovataan asiakkaan tarpeiden ja projektin työvaiheen mukaan. Tilanteesta riippuen palvelu voi olla joko rakenteita luovaa (käynnistysvaihe), niitä purkavaa (ongelmanratkaisu) tai molempia.

Konsultaatio tai mentorointi asiakkaan toivomasta aiheesta. Palvelun perusajatus on kirkastaa asiakkaan omia ajatuksia, tukea häntä mahdollisissa pulmatilanteissa ja auttaa hahmottamaan omia tavoitteitaan ja toimintatapojaan.

Keitä me olemme

Erkki Astala

Erkki Astala portrait

Olen ollut arvioimassa ja sparraamassa satojen elokuvien ja monien tv-sarjojen käsi­kirjoi­tuksia ja leikkausversioita, vuosina 2003-2021 Yleisradion tilaajana ja 1996-2003 Suomen elokuvasäätiön tuotantojohtajana.

Käsikirjoituksia pyrin lukemaan katsojan elämystä etsien. Elokuvassa sen elämyksen toki synnyttää vasta kuvien ja äänten yhteentörmääminen, mutta käsikirjoitus, sen rakentamat tilanteet ja toiminta, on elokuvan kokemuksen perusta. Päähuomioni käsikirjoituksessa kiinnittyy henkilöihin, joiden mukana tunnemme ja ajattelemme elokuvan: mitä heissä tunnistan, miten he osaavat yllättää, miten he muuttuvat tai näyttävät etteivät kykene muutokseen.

Sparraajan rooli on tehdä havaintoja ja kysymyksiä, ja parhaimmillaan se johtaa ajatustenvaihtoon, jonka tuloksena kaikki huomaavat ymmärtäneensä asiasta jotain enemmän. Ajattelu on joukkuelaji.

Juha Lehtola

Juha Lehtola portrait

Olen käsikirjoittaja-­ohjaaja ja opettanut dramaturgiaa sekä Teatteri­korkea­koulussa että Aalto Yliopistossa. Olen ollut kehittämässä noin 50 näytelmää ja liudan lyhyitä ja pitkiä elokuvia. Olen tutkinut Writers’ Roomien perustamista, johtanut muutamaa sellaista, ja hakenut siihen oppia Tanskasta, Saksasta ja USAsta.

Monet kehittämismetodini pohjautuvat Lontoon The Royal Court Theatreen. Usein heidän tuottamansa näytelmät ovat menneet teatterin lavalta BBC:n tuotannoksi tai Hollywoodiin, joten jotakin siellä on oivallettu: kannattaa kirjoittaa vain siitä, mikä itselle on tärkeää.

Luen tekstiä usein jännitteen kautta. Missä ja miksi jännite katoaa? Luulen tunnistavani, milloin kirjoittaja kirjoittaa jotakin omaa ja hänelle tärkeää. Väitän myös tunnistavani, kun kirjoittaja kirjoittaa vain muiden mieliksi. Siitä harvemmin seuraa mitään hyvää.

Auli Mantila

Auli Mantila portrait

Olen valmistunut elo­kuva­käsi­kirjoittajaksi ja -ohjaajaksi vuonna 1995 ja siitä lähtien tehnyt koulutustani vastaavaa työtä. Olen myös toiminut tuottajana etsien ja tunnistaen lahjakkuuksia auttaen heitä eteenpäin omille menestyksellisille urilleen.

Vahvuuteni on relevanssin - merkitysten ja merkityksellisyyden - löytäminen. Miksi tämä tarina on merkityksellinen tekijälleen, miten se voisi olla merkityksellinen myös katsojalle? Mikä on se päätähuimaava havainto todellisesta maailmasta, johon tämä teos tarttuu, ja jonka tartuttaa katsojaan? Miksi kirjoitat, kenelle ja mistä?

Näihin kysymyksiin kaivan uupumatta vastauksia, sillä näiden vastauksien varassa kirjoittaja jaksaa tehdä työnsä huolella loppuun asti. Tekstin merkityksellisyys kirjoittajalleen ja katsojalle on se voima, joka ottaa syliin ja kantaa maaliin asti.

Yhteystiedot

hei@astala-lehtola-mantila.fi

Erkki Astala
+358 50 0605 726

Juha Lehtola
+358 40 7774 941

Auli Mantila
+358 45 1518 851